Effektivisera äldreomsorgens måltider med digitalisering

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har gjort en överenskommelse om stöd för digitalisering inom äldreomsorgen, ta chansen att ansöka! Genom digitalisering av måltidsprocessen med hjälp av våra lösningar kan er kommun spara upp till 6 kr per måltid, minska det administrativa arbetet kring matbeställningar samt minska undernäring hos de äldre. Allt genom digitalisering och smarta IT-lösningar som är utformade efter behovet inom äldreomsorgen.

Klimatmål

En åldrande befolkning

I äldreomsorgen ställs vi inför nya utmaningar då vårt samhälle förändras och tekniken utvecklas. Fram till 2029 kommer antalet personer som är över 80 år att öka med 50%, en ökning som motsvarar ca 250 000. Detta är en stor utmaning för våra kommuner då resurserna inte ökar i samma takt. För att inte sänka standarden för våra äldre måste vi istället börja arbeta på andra sätt. Ett av svaren kan vara digitalisering.

Måltiden är en viktig stund för äldre, den bidrar till en stor social faktor och kan för många vara dagens höjdpunkt. Samtidigt är undernäring ett stort problem bland våra äldre vilket bidrar till ökat vårdbehov och minskad självständighet. För att minska problemet måste måltiderna anpassas bättre efter varje enskild individs behov.

Digitalisering effektiviserar

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Kommuner kan söka bidrag hos SKR motsvarande 200 miljoner kr för att kunna utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala och tekniska verktyg. Ansök för att få medel för att kunna utveckla användandet av våra lösningar för att effektivisera måltidsprocessen inom äldreomsorgen.

Forskning visar på att ökat inflytande och fler valmöjligheter för äldre genererar större matlust och därmed även livskvalitet. Genom våra applikationer på mobiler och surfplattor kan äldre personer vara mer delaktiga och självständiga när det kommer till matrelaterade val vilket ökar aptiten och minskar behovet av personal för matbeställningar. Det administrativa arbetet är något som tar mycket tid men med hjälp av våra digitala IT system är det möjligt att minska på detta avsevärt så tiden istället kan läggas på de äldre.

Effektivisera och spara pengar

Kommuner har begränsade resurser därför gäller det att lägga pengarna på rätt saker. Med våra system kan ni spara upp till 6 kr per måltid genom effektivisering, korrekta beställningar och minskat matsvinn.

Flertalet kommuner och regioner använder redan våra system men hos de allra flesta finns fortfarande förbättringspotential både gällande besparing per portion och hållbarhet. För att nå till nästa nivå måste måltidsorganisationen hamna i centrum.

Lite matnyttig information
Hårda Klappar Dec22

Inspiration

Hårda klappar med god eftersmak

Julen står för dörren men alla klapparna är inte kirrade. Vilken tur att vi på Matilda Foodtech har listat den bästa måltidslitteraturen...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Trendspaning 2022

Inspiration

Trendspaning 2022

Vad kommer ligga i fokus för 2022 för offentlig sektor och restauranger? Vi på Matilda FoodTech har trendspanat. Hållbarhet är fortsatt i...