Vi hjälper er kommun att nå klimatmålen 2030

De flesta av de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030 berörs av klimatförändringar och världens förmåga att anpassa sig till det förändrade klimatet. Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius. Det skulle bidra till allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer (United Nations Development Programme (UNDP), 13 Bekämpa klimatförändringarna).

Klimatmål

Matsvinn är pengar i soptunnan

År 2012 stod den offentliga sektorn för 58 000 ton matavfall, av vilket 52 procent slängdes helt i onödan (Naturvårdsverket 2014, Matavfallsmängder i Sverige). Matsvinnet från svenska skolmatsrestauranger beräknas till 1,1 miljoner kronor per dag (Naturvårdsverket, Minskat svinn av livsmedel i skolkök). Hela 20 % av skolmaten slängs på grund av dålig planering, kommunikation, feltolkning av regler och dålig kvalitet på ingredienserna (Livsmedelsverket 2013, Minska matsvinnet i kommunen - fakta och goda exempel).

För att Sverige ska bli ett hållbart matland krävs särskilda insatser för offentlig sektor, som exempelvis skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Många kommuner har redan hållbarhetsplaner, kostpolicys samt uppsatta mål för svinnuppföljning. Dock visar Livsmedelsverkets undersökning ”Fakta om offentliga måltider 2018” att endast en bråkdel följer upp sina mål. För att kunna följa upp målen måste de vara mätbara. Med hjälp av Foodtech är det enkelt att kontinuerligt följa upp sina mål samt arbeta proaktivt för att minska klimatpåverkan och matsvinnet.

Gör smarta val

I dag följer knappt var tredje kommun upp måltidernas klimatpåverkan (Livsmedelsverket, Fakta om offentliga måltider 2018). Den offentliga sektorn serverar 3 miljoner måltider varje dag. Med klimatförbättringar i menyerna finns det möjlighet att åstadkomma stor klimatnytta för samhället och spelar en viktig roll i agenda 2030. Bra menyval visar även vägen till mer hållbara matvanor som matgästen kan ta med sig hem.

Med rätt verktyg är det enkelt för köken att göra smarta val när menyer skapas för att spara på vår planet och minska klimatavtrycken. Precis som att det finns budget för råvaror borde alla kommuner ha en klimatbudget. Att minska matsvinnet är inte bara positivt för vår planet, att slänga mat är att slänga pengar som kan användas till bättre saker.

Vi arbetar ständigt för att göra det möjligt för våra kunder att värna om vår planet så vi tillsammans kan nå de globala hållbarhetsmålen 2030. Våra verktyg underlättar vardagen i köken hos våra kunder och gör det möjligt att enkelt göra klimatsmarta val och minska matsvinnet.

Lite matnyttig information
Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Karlstad Buffe

Måltidsplanering

I Karlstad kommun gör den vegetariska buffén succé

På gymnasieskolan Alvkullen i Karlstad är matkön längre till den vegetariska buffén än till den som innehåller animaliskt protein. Skolan...

Mat Och Data Hand I Hand

Måltidsplanering

Mat och data går hand i hand

Samhället ställer allt högre krav på vad vi äter, hur maten hamnar på tallriken samt vilken inverkan måltiden har på hälsa, miljö och eko...