Är klimatlådan nyckeln till minskat matsvinn?

För Mora kommun är minskat matsvinn i fokus för 2020 och målsättningen är en minskning med hela 25%, genom att arbeta aktivt med serverings- , tallriks- och tillverkningssvinn. Med hjälp av Klimatlådan har kommunen redan kommit en bra bit på väg mot sitt mål.

Klimatlådan Mora kommun

Andreas har jobbat som kostchef i kommunen i ca 6 månader. Han har en bakgrund inom livsmedelsbranschen och ICA som bland annat butikschef där det är högt tempo och där entreprenörskap får stort fokus.

Måltidsorganisationen i Mora kommun består av 24 kök, varav de flesta är tillagningskök. De lagar ungefär 5000 portioner mat per dag. Kommunen håller på att bygga upp en ny förvaltning där fokus ligger på intern service och även med målsättningar och nyckeltal relaterade till förvaltningens enheter. Något som det enligt Andreas har varit mindre fokus på innan.

Klimatlådan

Mora kommun går mot en mer hållbar strategi med stort miljöfokus. För kostenheten handlar det om att synliggöra och effektivisera måltidsverksamheten.

Det är invånarnas pengar och de måste användas på bästa möjliga sätt, säger Andreas Hermansson, kostchef Mora kommun

En del av satsningen är den mycket uppmärksammade Klimatlådan. Det är ett nytt koncept som införts från 2 december 2019. Principen är att all skolpersonal och elever är välkomna att ta med sig sin egen matlåda och fylla den med dagens mat. Den mat som annars hade blivit till serveringssvinn. Detta till ett självkostnadspris på 30 kronor. Det gäller dock att vara snabb på bollen, intervallet då matlådan kan fyllas är endast 15 minuter.

Andreas berättar på frågan kring hur Skatteverket godkänt detta, att det är för att Mora kommun inte kan garantera en fullständig måltid av resterna och att gästerna endast betalar självkostnadspris. Detta görs för att minska på matsvinnet som är en stor utmaning, och inte för att konkurrera med övrigt näringsliv. Än så länge har Klimatlådan visat väldigt fina resultat. Om försäljningstakten av Klimatlådan håller i sig, kommer bara införandet av lådan, medföra en sänkning av matsvinnet med hela 10 %.

Vilken respons har ni fått på satsningen?

Mottagandet på Klimatlådan och satsningen i stort har varit fantastiskt! Andreas har fullt upp med intervjuer, media, tv - program. Många kommuner har hört av sig och vill göra samma sak. Detta är han givetvis mycket stolt över och uppger att det känns skoj att synliggöra det som kommunen vill göra, att man jobbar hårt och det vill man dela med sig av.

Mora kommun jobbar mycket med lokala upphandlingar och köken använder närproducerade livsmedel från bygden i matlagningen i stor utsträckning.

Med hjälp av sociala medier och den uppmärksamhet vi fått så har det nu blivit tydligt just i vilken utsträckning vi faktiskt använder oss av lokala råvaror. När eleverna äter rotmos, så förstår fler nu att det är just kålroten som odlats och skördats nästgårds. Det känns viktigt och roligt, säger Andreas Hermansson.

Andreas berättar också hur kul det känns att personalen får lyftas och känna stolthet över det fina resultat de åstadkommer. Det skapar ett härligt engagemang.

Största framgångsreceptet

Att mäta matsvinnet varje dag och att synliggöra nyckeltal är en stor framgångsfaktor. Andreas trycker på vikten av att engagera matgästen i matsvinnsarbetet så att tallrikssvinnet kan minskas. Upplägget är inte helt färdigt men tanken är att tydligt visa jämförelser vecka till vecka och på sätt göra det tydligt för eleverna vad de tillsammans kan åstadkomma. För äldre elever är det digitala viktigt, där behöver resultatet synas tydligt.

Generellt har måltidsorganisationen blivit mer digital den senaste tiden. Ute på enheterna används kostsystemet Mashie. Användandet håller på att utökas så att man verkligen utnyttjar de funktioner som erbjuds, bland annat har svinnmodulen införts.

Personalen ute i köken utbildas för att öka medvetenheten och kunskapen kring verktyget och svinnhantering, receptur samt beställningsförfarande.

skollunch

Utöver detta ska Mora kommun till hösten införa en tallriksautomat, där eleverna med hjälp av ett elektroniskt kort, ges tillgång till en tallrik med berättigad portion mat. Syftet med automaten är att få ut statistik gällande antal besökare, popularitet på olika maträtter, frekvensen under dagen, och få ett mer synligt svinn att angripa. Projektet genomförs i samarbete med Gymnasieförvaltningen.

På frågan var pengarna som sparas in för minskat matsvinn kommer läggas svarar Andreas att det kommer komma tillbaka till den ätande matgästen/ skoleleven. På vilket sätt är ännu inte helt spikat men planerna och drömmarna är stora!

Till kommuner som också vill komma igång

Mitt bästa tips till andra som vill införa Klimatlådan eller liknande är att vara optimistisk och inte vara rädd för att testa nya saker. Hårt arbete ger framgång! Engagera människor så att fler har en tro till att projektet kommer att lyckas och bli bra, avslutar Anderas Hermansson.

Lite matnyttig information
Hårda Klappar Dec22

Inspiration

Hårda klappar med god eftersmak

Julen står för dörren men alla klapparna är inte kirrade. Vilken tur att vi på Matilda Foodtech har listat den bästa måltidslitteraturen...

Klimatsmart Mat Inte Dyrare

Hållbarhet

Klimatsmart mat är inte dyrare – tvärtom!

Från Livsmedelsverkets undersökning ”Hur ser beslutsfattare på den offentliga måltiden”, framkom att många beslutsfattare behöver mer stö...

Trendspaning 2022

Inspiration

Trendspaning 2022

Vad kommer ligga i fokus för 2022 för offentlig sektor och restauranger? Vi på Matilda FoodTech har trendspanat. Hållbarhet är fortsatt i...