Skap en bærekraftig måltidsprosess
En tallerken om gangen

Plattformen for fremgangsrike og bærekraftige måltidsorganisasjoner

Matilda Foodtech er plattformen som binder sammen samtlige funksjoner knyttet til måltidsprosessen, fra innkjøp til servering. Alltid med fokus på bærekraft.

Sikrere

Sporbarhet gir trygghet. Hver enkelt ingrediens blir sporbar og sikrer et trygt måltid for hver måltidsgjest, noe som også omfatter korrekt spesialkost og konsistenstilpasning ved behov.

Cauliflower

Sunnere

Riktig næringsverdi. Med beregnede næringsverdier får hver gruppe av måltidsgjester behovstilpasset mat ved hver servering.

Mer effektivt

Rask behandling og færre feil. Økt produktivitet med automatisering av manuelle prosesser og umiddelbar tilgang til all relevant informasjon i hvert trinn.

Smartere

Kontinuerlige målinger og oppfølginger gjennom hele måltidsprosessen. Betydelige besparelser gjennom økt kunnskap om nøyaktig hvor i prosessen svinnet oppstår.

Globe

Mer bærekraftig

Gjør klimasmarte råvarevalg. Hver råvare viser sin miljøbelastning, inkludert transport. Bytt ut ingredienser og se raskt hvordan klimapåvirkningen kan forbedres.

Mer for mindre

Kostnadseffektiviser, automatiser og optimaliser. Gi alle en felles oversikt. Reduserer kostnadene med opptil 20 %.

Smartere sammen

Å servere god mat til mange er viktig, men definitivt ikke lett. Måltidsprosessen er kompleks, enhver liten endring påvirker alle ledd. Bare en heldekkende løsning gjør det mulig å se hvordan hver enkelt endring påvirker helheten.

Chef in a kitchen

Felles plattform

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) knytter du sammen samtlige medarbeidere i hele prosessen. Alle er viktige for å kunne jobbe klimasmart, sporbart og transparent. Fra innkjøp til måltidsplanlegging, servering og oppfølging.

Kontinuerlig forbedring

Uansett om det gjelder offentlig eller privat sektor har vi alt som skal til for at hele måltidsorganisasjonen skal lykkes. Sammen drar dere nytte av deres samlede kompetanse for å automatisere, optimalisere og utvikle samtlige prosesser.

Closeup of a salmon filet

Mat er data

Nøkkelen til fremgang er tilgang til data.  Det er ofte data som alt finnes i organisasjonen, men uten at den tas vare på. I hendene på beslutningstakere og operativt personell åpnes alle muligheter å styre og drive sin virksomhet mot lavere, mer helseriktige og bærekraftige måltider.

Produce comparison infographic

Enkelt og oversiktlig

Matilda FSRM (Food Service Resource Management) henter frem dataen og gjør det enkelt å se hvilken påvirkning hver enkelt endring gir. Hva endrer seg når du bytter ut ingrediensene i oppskriften? Blir det dyrere eller billigere? Oppfyller vi regler og forordninger? Hvordan påvirkes bærekraftsmålene og kundetilfredsheten? Data gir deg svarene du trenger.

Våre løsninger

Innkjøp & oppfølging

For effektivt og oversiktlig matinnkjøp samt oppfølging av det. Samle all innkjøpsstatistikk av matvarer og få en totaloversikt som letter arbeidet.

Måltidsplanlegging

Sørg for at måltidene som serveres har riktig ernæringsmessig innhold, holder et budsjett, er trygt levert til riktig mottaker samtidig som at klimapåvirkningen av måltidet holdes innenfor valgte grenser.

IK-mat & risikoanalyse

For å kunne servere trygg mat, kreves det riktige verktøy som gjør det enkelt å dokumentere, følge opp og rapportere at de stilte kravene er oppfylt.

Maten, viktigere enn noensinne

Maten står for en tredjedel av verdens utslipp, og en tredjedel av all mat blir kastet. Hvis de globale målene skal nås innen 2030, må produksjonen og håndteringen endres slik at den blir mer bærekraftig, sikker og effektiv.

En felles plattform

Med Matilda FSRM (Food Service Resource Management) knytter du sammen samtlige medarbeidere i hele prosessen. Alle er viktige for å kunne jobbe klimasmart, sporbart og transparent. Fra innkjøp til måltidsplanlegging, servering og oppfølging.

Goal 12 - Responsible consumption and production
Goal 13 - Climate Action
Goal 14 - Life below water
Goal 15 - Life on land

For menneskene

Bevisstheten om hvordan mat og kosthold påvirker helsen øker. Stadig flere vil vite mer om hvordan de kan oppnå økt velvære. På samme måte forventes det at alle aktører i måltidsbransjen skal ta ansvar for å forhindre sykdom og helseplager. At aktørene skal være en del av løsningen når det gjelder menneskers helse, noe som er en forutsetning i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

3

Dårlig kosthold er den tredje største årsaken til død 
og uførhet i Norge

60%

Av de voksne over 20 år er overvektige eller sykelig overvektige​ 

1/3

Av vårt CO2-fotavtrykk kommer 
fra matindustrien –det er mer enn ALL transport i verden​

Miljø og økonomi. Hvor store besparelser kan dere oppnå?