Hva kan foodtech gjøre for norske måltidsorganisasjoner?

Hvordan har egentlig måltidsplanlegging utviklet seg siden 1980? Egentlig ikke mye i det hele tatt spør du Gunnar Roten, som har vært i bransjen i 43 år. Digitalisering kreves for å møte dagens krav og utfordringer, foodtech er et verktøy for å forenkle og effektivisere måltidsprosessen, mener han. 

-    Norske, trauste og dyktige kjøkkensjefer blir nok litt satt ut av begrepet, sier Gunnar Roten (63) og ler. Han er selger for Matilda Foodtech i Trondheim.

Intevju Gunnar3

Enklere planlegging og bedre kontroll

  • Men Gunnar betrygger: Foodtech trenger ikke å avskrekke dem som jobber med måltidsplanlegging. Snarere tvert imot. 

  • -    Enkelt forklart så er foodtech digitale verktøy som gir mye mer effektiv og velfungerende måltidsplanlegging, i alle deler av organisasjonen. Ikke bare på kjøkkenet. Kjøkkenet er kun ett av mange ledd som må fungere bra, for å servere et godt måltid, forklarer han.

  • Foodtech forenkler og effektiviserer nemlig hele måltidsprosessen. Fra planlegging av menyer, innkjøp og valg av råvarer, til produksjon, servering og oppfølging. I tillegg får måltidsorganisasjonen mye bedre oversikt. Resultatet er mer kontroll – også økonomisk.

-    Krav til dokumentasjon vil øke fremover. Her er digitalisering essensielt for å følge med på utviklingen, og etterfølge myndighetenes anbefalinger og retningslinjer, sier Gunnar.

Lite har forandret seg siden 1980

Egentlig er Gunnar Roten utdannet restaurantkokk, men han startet å arbeide med kommunal måltidsplanlegging for Trondheim kommune i 1980.-    Jeg begynte å jobbe med gamle versjoner av foodtech så tidlig som i 1992, og har fulgt utviklingen i måltidsorganisasjoner siden da. I starten hadde jeg ikke andre hjelpemidler enn penn og papir. Til nøds en kalkulator, sier han smilende.

Da er det fristende å spørre: Hva har egentlig forandret seg på 43 år?
Svært lite. Hjelpemidler og redskaper har blitt mer avanserte. Prosessen rundt selve måltidsplanleggingen er fremdeles ikke veldig digitalisert. 

Mindre tidkrevende og mindre manuelt

Planleggingen er derfor tidkrevende, og styres av manuelle prosesser. Det tas heller ikke nok hensyn til alle i måltidsorganisasjonen, argumenterer Roten.

  • Mange tenker ikke over at digitaliseringen av måltidsplanleggingen vil avlaste. Digitalisering frigjør tid og ressurser til å ta seg av pasienter

  • Ikke kun på grunn av mangel på penger:
    -    Men også på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft, sier Gunnar Roten
Gunnar

Mer variasjon og valgfrihet

For optimaliseringen som foodtech gir, kutter ikke bare i tidsbruk og kostnader. Med digitale verktøy kan måltidsorganisasjonen lettere planlegge og tilberede måltider av høyere kvalitet. 

- Ingredienser kan erstattes uten at det går utover næringsverdien, fordi man har full oversikt. Menyer kan raskere byttes ut etter behov, argumenterer han.
Brukt riktig kan foodtech gi mer varierte menyer, som igjen gir økt valgfrihet for sluttbrukerne. En konsekvens er også mindre kasting av mat, og presise beregninger av CO2-utslippet fra produksjonen av ulike matretter.

- Foodtech er verken skummelt eller mystisk. Digitalisering dreper heller ikke kokkenes kreativitet. Våg å være nysgjerrig er min oppfordring, innskyter han engasjert.

Tekst av Rita Tvede Bartolomei