God mat er oppskriften mot underernæring i Lillestrøm kommune

I Lillestrøm kommune får måltidene i eldreomsorgen toppkarakter av matgjestene. Å lage god mat som serveres på en måte som øker appetitten er grunnsteinen i kommunens arbeid for å forebygge underernæring hos de eldre innbyggerne.

Lillestrom Mat

Vi tok en prat med Kaja Helland-Kigen og Vegard Winters for å lære mer om kommunens vellykkede satsing på mat for eldre.

Måltidsorganisasjonen i Lillestrøm serverer mat til syv sykehjem og et stort antall eldre hjemmeboende. Virksomheten er organisert i en hybridmodell med både et sentralkjøkken og lokale kjøkken med kokker på hvert sykehjem. I tillegg finnes et sentralt team som planlegger, næringsberegner og følger opp menyen for å sikre god kvalitet.

"Vi bruker sentralkjøkkenet for å få stordriftsfordeler der det er mulig, for eksempel ved å lage en saus eller gryte som kan forberedes og transporteres. Ferske råvarer som fisk og grønnsaker tilberedes i stedet av kokkene i det lokale kjøkkenet slik at maten alltid holder høy kvalitet ved servering," sier Kaja Helland-Kigen, ernæringsfysiolog i Lillestrøm kommune.

Et systematisk arbeid for å bekjempe underernæring blant eldre

I Lillestrøm kommune har man satset stort på å implementere de nasjonale reformene "Leve hele livet" og "Bo trygt hjemme" som har som mål å forbedre eldreomsorgen og øke livskvaliteten til de eldre innbyggerne. Takket være det sentrale teamet med Kaja og Vegard finnes det dedikerte ressurser som arbeider kontinuerlig med måltidene og matens viktige rolle i omsorgen for de eldre.

Menyen planlegges sentralt for å sikre at alle måltider inneholder den mengden energi og næring som de eldre trenger. Takket være de lokale kjøkkenene kan porsjonsstørrelsene tilpasses individets behov og ønsker. En altfor stor porsjon kan påvirke appetitten negativt for en person som ikke spiser så mye.

"Nærheten til virksomheten og daglig kommunikasjon med omsorgspersonalet gjør at kokkene i de lokale kjøkkenene kan fange opp tilbakemeldinger og behov hos de eldre direkte," sier Vegard Winters, rådgiver i måltidsorganisasjonen i Lillestrøm kommune.

Lilleström 350 Pix

Kaja Helland-Kigen og Vegard Winters, Lillestrøm kommune.

Måltidspersonalet besøker jevnlig avdelingene for å observere at maten presenteres på en god måte for å fremme appetitten hos de eldre. De deler tips og kunnskap med omsorgspersonalet for å gjøre måltidet til en god opplevelse, for eksempel ved å unngå å gi medisiner i forbindelse med måltider. På hver avdeling er det også en matkontakt i personalgruppen som Kaja og Vegard har møter med hvert kvartal for å diskutere forbedringsmuligheter og øke kompetansen rundt måltidene.

Maten får toppkarakter

Måltidsorganisasjonen legger stor vekt på å servere god mat av høy kvalitet. Det er stort engasjement hos kokkene og måltidspersonalet for å finne nye måter å fremme appetitt og matglede. For eksempel har de utviklet et eget konsept – "myk mat" – som er konsistenstilpasset mat som fortsatt smaker godt, ser appetittlig ut og er næringsrik.

"Maten gjør bare nytte om den havner i magen hos de eldre! Derfor må vi være lydhøre og tilpasse menyen til hva de liker. Tilbakemeldingen fra matgjestene og avdelingene på sykehjemmene er utrolig viktig for oss," sier Vegard Winters.
Hver gang en ny meny introduseres får matgjestene svare på en spørreundersøkelse om maten. Hvis en rett ikke er populær, tilpasses oppskriften ut fra tilbakemeldingen fra de eldre. Maten får generelt svært høye karakterer i Lillestrøm.

"Matgjestene er veldig fornøyde, mange sier at de opplever det som å gå på restaurant. Alle våre retter får minst 4,5 av 5 i karakter. Det lover godt for fremtiden i vår kamp mot underernæring," sier Kaja.

Digitalisering – en viktig ingrediens

Måltidsorganisasjonen i Lillestrøm kommune bruker digitale verktøy på flere forskjellige måter for å effektivisere og kvalitetssikre virksomheten:

  • Digitale oppskrifter og menyplanlegging gjør det mulig å automatisk beregne næringsinnhold og kostnad per porsjon. Hvis man trenger å øke næringsinnholdet eller hvis en viss type matvare har økt i pris, kan man enkelt bytte ut en ingrediens for å se hvordan det påvirker måltidets innhold og pris.
  • De lokale kjøkkenene og avdelingene bruker en digital bestillingsfunksjon for både måltider og kolonialvarer. Det betyr at sentralkjøkkenet får mer korrekt informasjon om antall porsjoner og behov for andre matvarer, noe som reduserer overproduksjon og matsvinn.
  • Ukens meny er alltid tilgjengelig, både på en digital skjerm på hvert sykehjem og på kommunens hjemmeside. På denne måten kan de eldre og deres pårørende snakke om måltidene for å øke matlysten.
  • Også de eldre hjemmeboende kan bestille sine måltider digitalt via en app. Der kan de, sammen med omsorgspersonale eller pårørende, se appetittlige bilder av menyen og legge inn bestillinger når som helst på døgnet.

"De digitale verktøyene hjelper oss å få mer detaljert informasjon om måltider, bestillinger og kostnader slik at vi sikrer at vi kjøper inn og produserer riktig mat i riktig antall porsjoner. Vi har redusert overproduksjonen med 60-70 porsjoner for enkelte komponenter," sier Vegard.

5 suksessfaktorer i Lillestrøm kommune

Kaja og Vegard fremhever spesielt fem områder som har vært viktige for å lykkes med å snu trenden med underernæring hos de eldre i kommunen:

  • Støtte fra politikere og beslutningstakere i kommunen som ser at arbeidet med måltider til eldre er et prioritert område som gagner kommunens overordnede mål.
  • Ressurser og personale for planlegging, kommunikasjon, koordinering og kvalitetssikring av måltider.
  • En hybridmodell med både et sentralkjøkken og lokale kjøkken på hvert sykehjem for å sikre god kvalitet på maten som serveres.
  • Måltidspersonale som arbeider nært virksomheten gir mulighet for bedre kommunikasjon om behov og individuelle tilpasninger.
  • Digitale verktøy som muliggjør effektiv planlegging, næringsberegninger, bestillinger og oppfølging.

Tekst av
Jenny Gruvfält